Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna Historia Powstanie Chmielnickiego - przyczyny, przebieg i skutki

Powstanie Chmielnickiego - przyczyny, przebieg i skutki

Rzeczpospolita wieku XVII, jako państwo wielonarodowe, borykać się musiało z problemami o podłożu etnicznym. Ilustruje to zwłaszcza przykład mniejszości kozackiej.

Społeczność kozacka, którą tworzyli głównie zbiegli z Polski i Rosji chłopi, zajmowała tereny nad Dnieprem, na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Przekonani i odrębności swojej kultury, nie uznawali oni jednak żadnej zwierzchności, co powodowało konflikty z Polską szlachtą, która próbowała ich sobie podporządkować.

Ukraińcy, oprócz zajęć typowych dla społeczeństw słabo rozwiniętych, takich jak łowiectwo i uprawa roli, trudnili się również rozbojem, co w efekcie doprowadziło do osiągnięcia dużych możliwości militarnych. W roku 1582 Stefan Batory postanowił wykorzystać te siły do obrony granic i utworzył tz. rejestr kozacki. W zamian za usługi, Kozacy otrzymać mieli stały żołd oraz mogli cieszyć się osobistą wolnością. (...)

Podobne wypracowania