Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
weekendowo.pl
Strona główna Język polski Jan Kasprowicz „Dies irae” - środki stylistyczne, obrazy poetyckie użyte w wierszu. Opracowanie

Jan Kasprowicz „Dies irae” - środki stylistyczne, obrazy poetyckie użyte w wierszu. Opracowanie

„Dies irae” po łacinie oznacza „Dzień Gniewu” i odnosi się do momentu Sądu Ostatecznego na końcu czasów. Wzorem do napisania utworu Kasprowicza była rymowana sekwencja stworzona być może w XIII wieku przez Tomasza z Celano. Była ona wykonywana podczas mszy żałobnych. Opisując Sąd Ostateczny, posługuje się Kasprowicz obrazami zaczerpniętymi z Biblii. Także podmiot liryczny wyjęty jest z kart Pisma Świętego: jest nim Adam, który raz wypowiada się w liczbie pojedynczej, a raz mówi w imieniu zbiorowości, czując się częścią narodu ludzkiego i zdając sobie sprawę, że to jego pokolenie zapoczątkowało grzech.

Wiersz, który gatunkowo nazwać można hymnem, jest bardzo ekspresyjny. Łączy się w nim patetyczny język z wypowiedziami zaczerpniętymi z modlitw, np. „Kyrie elejson” – co znaczy „Panie, zmiłuj się nad nami” – czy „Amen”. Liczne wykrzyknienia, wielokropki i pytania retoryczne dynamizują utwór. Jego nieregularna budowa podkreśla emocjonalny aspekt hymnu – wydaje się on krzykiem Adama, który obserwując wydarzenia dnia gniewu, pośpiesznie i z przerażeniem opisuje je, zwracając się jednocześnie do Boga o zmiłowanie.

Hymn czerpiąc z obrazów Apokalipsy...

Podobne wypracowania