Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna Język polski Obraz człowieka i obywatela w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego

Obraz człowieka i obywatela w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego

W literaturze renesansowej na pierwszy plan wysunął się człowiek i jego sprawy. Zgodnie z założeniami humanizmu, pisarze skupiali się zarówno na codziennych obowiązkach jak i przeżyciach szczególnych, egzystencjalnych. Obraz świata stał się antropocentryczny. Szesnastowieczni polscy twórcy wskazywali na wady ludzkie, dając jednocześnie recepty na dobre, cnotliwe życie. W twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego odnajdziemy wzorce postępowania właściwe dla obywateli. W tym celu artyści posługiwali się różnymi formami.

Wspólną dla Kochanowskiego i Reja formą jest fraszka, która służyła często ośmieszeniu jakiejś ludzkiej słabości. Poeta z Czarnolasu często piętnuje pijaństwo („O doktorze Hiszpanie”, „Nagrobek opiłej babie”), wskazuje na zachłanność kleru („O kaznodziei”), czy ludzką naiwność („Na matematyka”). U Reja znajdziemy przykłady na przekupność kleru („Pleban pieska na cmentarzu (...)

Podobne wypracowania