Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna Religia Godność człowieka - czym jest godność człowieka? Opracowanie

Godność człowieka - czym jest godność człowieka? Opracowanie

Godność człowieka jest pojęciem zarówno filozoficznym, jak i rozpatrywanym w perspektywie religijnej. Jak czytamy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Z kolei w Deklaracji Praw Człowieka definiuje się ją w sposób podobny „znanie przyrodzonej godności i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

Również i religia nie odbiega od tego typu definiowania słowa godności człowieka. W teologii znajduje ona swoje miejsce w tak zwanej antropologii biblijnej. Antropologia biblijna to cały system rozważań na temat tego, czym jest człowiek, jakie są jego uczucia, jaki jest sens jego istnienia. W Biblii dowiadujemy się, że człowiek jest istotą (...)

Podobne wypracowania