Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna WOS Stowarzyszenia w Polsce - charakterystyka

Stowarzyszenia w Polsce - charakterystyka

Stowarzyszenia w Polsce działają na podstawie prawa o stowarzyszeniach, uchwalonego jeszcze w roku 1989. Każdy mieszkaniec Polski ma prawo do swobodnego zrzeszania się, a jedyne ewentualne ograniczenia wynikać mogą z zapisów ustaw stojących na straży bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego, ochrony zdrowia i moralności publicznej, ochrony praw i wolności innych osób. Członkowie stowarzyszeń mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, choć do prowadzenia swoich spraw, może zatrudniać pracowników. 

Członkiem może zostać osoba dysponująca pełnią praw publicznych, mająca zdolność do czynności prawnych. Jeśli w składzie stowarzyszenia znajdują się w większości osoby pełnoletnie, (...)

Podobne wypracowania