Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna WOS Zadania własne i zadania zlecone - zadania samorządu - definicja, opis, przykłady

Zadania własne i zadania zlecone - zadania samorządu - definicja, opis, przykłady

Zadaniami określa się cele których realizację wymaga się od danego podmiotu. 

Zadania własne samorządu gminy wyznaczane są na zasadzie klauzuli generalnej. Zgodnie z nią wszystkie zadania lokalne, nie zastrzeżone dla innych podmiotów administracji należą do gminy. Inaczej zasadę tę określa się jako domniemanie kompetencji na rzecz gminy. Natomiast pozostałe szczeble samorządu: powiat oraz województwo dysponuje katalogiem zadań własnych ograniczonych przez ustawy. Oznacza to, że nie ma innych zadań własnych poza tymi które zostały wyraźnie wskazane przez prawo. 

Zadania własne realizowane są w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb członków jednostki samorządu terytorialnego. Przykładem zadań własnych na szczeblu gminy są sprawy związane między innymi z: drogami gminnymi, lokalnym transportem zbiorowym, pomocą społeczna, ładem przestrzennym oraz ochrony środowiska. Jednostka samorządu (...)

Podobne wypracowania