Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
weekendowo.pl
Strona główna WOS Kasacja - Kasacja wyroku - co to jest kasacja wyroku? Opis, warunki, terminy

Kasacja - Kasacja wyroku - co to jest kasacja wyroku? Opis, warunki, terminy

Prawne pojęcie kasacji pochodzi od łacińskiego „cassatio”, oznaczającego „zniszczenie” lub „zmianę”. Podążając tym tropem, okazuje się, że kasacja oznacza środek odwoławczy (jego efektem może być zmiana wyroku, w tym anulowanie zasądzonej kary) wnoszony do Sądu Najwyższego w momencie wyczerpania dotychczasowych środków odwoławczych. Warto zaznaczyć, iż kasacja jest środkiem odwoławczym o charakterze nadzwyczajnym i może dotyczyć już prawomocnych wyroków. Możliwość kasacji dotyczy zarówno prawa karnego, jak i cywilnego.

Wniesienie wniosku o kasację do Sądu Najwyższego przysługuje stronom postępowania (co jest jednak uzależnione od spełnienia pewnych warunków), a także Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich (jeśli sprawa dotyczy praw dziecka – także Rzecznikowi Praw Dziecka) oraz Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Odwołanie to przysługuje od prawomocnego wyroku sądu, które kończy postępowanie. Procedura wnoszenia wniosku kasacyjnego jest odmienna dla strony i pozostałych podmiotów uprawnionych: strona wnosi wniosek za pośrednictwem sądu odwoławczego, natomiast pozostałe podmioty – w sposób bezpośredni. Termin wniesienia kasacji dla strony to 30 dni od momentu...

Podobne wypracowania