Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
Strona główna WOS Samorząd gminny - zadania samorządu gminnego - charakterystyka

Samorząd gminny - zadania samorządu gminnego - charakterystyka

Gmina to najmniejsza, podstawowa jednostka terytorialna w III Rzeczpospolitej. Z reguły obejmuje kilka do kilkunastu miejscowości (wsi, miasteczek, miast). Ze względu na charakter możemy wyróżnić trzy podstawowe typy gmin: miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie (skupiające kilka wiosek). Zasady funkcjonowania gmin precyzuje ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Zgodnie z jej zapisem samorząd gminny posiada osobowość prawną i jest organem samodzielnym, działającym na własną odpowiedzialność.

O powstaniu, likwidacji bądź zmianie granic, a także przyznaniu statusu miasta tej jednostce terytorialnej decyduje Rada Ministrów, która musi przy tym uwzględnić czynniki natury społecznej, gospodarczej, terytorialnej i kulturowej (tak by wspólnota utrzymała charakter spójny, również pod względem przestrzennym). Zasady funkcjonowania gminy reguluje jej statut. W ramach jednostki gminnej (...)

Podobne wypracowania