Piramida Cheopsa w Gizie - opis, wymiary, ciekawostki

Choć Egipcjanie słyną ze wznoszenia wspaniałych i zadziwiających budowli, w tym przede wszystkim piramid, najsłynniejszą, najbardziej znaną na świecie pozostaje jednak przypuszczalnie - powstała w ok. 2560 roku p.n.e. - piramida Cheopsa w Gizie. Skąd ten powszechny podziw?

Najistotniejsze w tej piramidzie wydają się jej wymiary. Kolosalność tej budowli. Wznosi się ona mianowicie na wysokość 137 metrów, a każdy z jej boków stanowi niemal idealnie wymierzone 230 metrów. Tak dokładna konstrukcja musiała być niebywałym przedsięwzięciem, wymagającym ogromnego wysiłku od wielu zmyślnych i posiadających ogromną wiedzę inżynierów. Warto przy tej okazji docenić także zatrudnionych przy budowie rzemieślników, którzy - wbrew wielu przekonaniom - nie byli niewolnikami, a zatrudnionymi i opłacanymi przez władcę pracownikami. Musieli oni wznieść całą budowlę z 2,3 milinów bloków ważących nawet po 2,5 tony.

Co istotne, niezwykłego charakteru całej budowli dodawał również wapień, którym obłożona była piramida. Niestety nie przetrwał on do dziś w tej formie i jego resztki możemy odkryć zaledwie w najniższych warstwach konstrukcji.

Dla Egipcjan najistotniejsze było jednak wnętrze piramidy. W jednej ze ścian, mniej więcej na wysokości 17 metrów, znajduje się wejście, od którego prowadzi tzw. Korytarz Zstępujący, biegnący w dół (o nachyleniu około 26 stopni) ku komorze wykutej w skale macierzystej pod poziomem gruntu. Komora ta nie została jednak ukończona. Od Korytarza Zstępującego prowadzi również Korytarz Wstępujący, także o nachyleniu około 26 stopni, natomiast - tym razem - wiedzie w górę ku Komorze Królowej usadowionej dokładnie w samym sercu piramidy. Nierówności posadzki świadczą o tym, iż i ta komora nie została ukończona przez budowniczych.

Wewnątrz piramidy Cheopsa znajdują się również dwa inne, bardzo ważne pomieszczenia. Są to: Komora Króla oraz Wielka Galeria. Komora Króla o wymiarach 10,5x5,2x5,8 metra jest obudowana granitem. Wielka Galeria natomiast to przedłużenie Korytarza Wstępującego i charakteryzuje się długością sięgającą do 46,5 metrów. Jej ściany również pokryte zostały gładkim wapieniem. Oprócz tego wewnątrz piramidy Cheopsa znajduje się wiele niewielkich otworów – kanałów, prowadzących niekiedy na zewnątrz piramidy, innymi razem - kierujących się w nieznane badaczom kierunki. Być może kanały, o których mowa, prowadzą do ukrytych w piramidzie tajnych pomieszczeń. Póki co, nauka nie potrafi z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie o funkcje wszystkich tych „ścieżek”.

Piramida Cheopsa w Gizie od lat budzi kontrowersje i rozbudza wyobraźnię. Sam Herodot pisał o niej, że budowa trwała około 20 lat i zatrudnionych było przy niej 100 tysięcy ludzi. Jak było naprawdę? Dziś trudno na to pytanie odpowiedzieć; dopóki nie wiemy, w jaki sposób przeciągano wielkie bloki skalne, w jaki sposób je układano – nie możemy być niczego pewni, a jedynie opierać się na pewnych hipotezach. Jedno jest jednak pewne. Piramida Cheopsa to dziedzictwo, które podziwia się na całym świecie. Bo kto nie chciałby jej zobaczyć na własne oczy?