Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stefan Żeromski „Siłaczka” - charakterystyka Stanisławy Bozowskiej - strona 2

Obrzydłówka i została nauczycielką w pobliskiej szkole. Zamieszkała ze starszą kobietą, która opiekowała się domem, sama zaś bez reszty poświęciła się pracy nauczycielskiej. Z listu, który zostawiła w szufladzie biurka znajdującego się w szkolnej sali, wynikało, że oprócz pełnej zaangażowania misji pedagogicznej Stanisława prowadziła działalność naukową. Spod jej ręki wyszła „Fizyka dla ludu”, o wydanie której prosi przyjaciółkę. O skuteczności i efektywności służby Stasi świadczą nie tylko stosy książek w jej pokoju czy rzeczy pozostawione w klasie. Najbardziej namacalnym dowodem sukcesu młodej nauczycielki są dzieci modlące się nad jej ciałem i chłopiec, którego doktor posłał po lekarstwo, a który wyciąga zza pazuchy pobrudzone książki, które pożyczył właśnie od Stasi.

Zarówno zaskakująco dojrzała i świadoma postawa Stanisławy Bozowskiej, jej aktywność i wytrwałość, jak i śmierć w tak młodym wieku są przedstawione w opozycji do postawy i realizacji drogi życiowej Pawła Obareckiego. Stasia, podobnie jak on zaangażowana w idee pozytywistyczne, zachłyśnięta wspaniałością misji pracy u podstaw i zbawiennych efektów, które mogła ona przynieść ludności wiejskiej pozostała jednak wierna regule niezłomności i determinacji nałożonych jej przez samą siebie. O ile na płaszczyźnie materialno-bytowej upodobniła się do mieszkańców, a więc żyła w ubóstwie graniczącym z nędzą i bez zbędnej dbałości o wygodę, o tyle jej hierarchia wartości i cele życiowe nie uległy przesunięciu. Od początku do końca wdrażała swój plan, nie tracąc wiary w ideały, które zabrały jej młodość i karierę. Niezłomność i bezkompromisowość, a przy tym pełna pokory i dobroci służba to cechy, które sprawiają, że Stanisława Bozowska w pełni zasługuje na miano „siłaczki”.

Podobne wypracowania