Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apokalipsa św. Jana - Opracowanie Apokalipsy św. Jana z perspektywy chrześcijańskiej. Wizja końca świata i różne jej interpretacje - strona 3

św. Jana zdarzą się przy rzeczywistym końcu świata, który nadejdzie niebawem, dlatego nieustannie trzeba na niego czekać. Niektóre wyznania – jak zielonoświątkowcy, Kościół Wolnych Chrześcijan i Kościół Ewangelicznych Chrześcijan  –opowiadają się za takim rozumieniem Apokalipsy św. Jana.

Futuryzm z kolei sugeruje, iż przy końcu czasów pojawi się Antychryst, który ogłosi, iż to on jest Mesjaszem, będzie rządzić przez trzy i pół roku i będzie próbował przejąć kontrolę nad chrześcijaństwem. Niektórzy sądzą, iż wydarzenia te jeszcze nie nastąpiły, inni, że już się zaczęły i większość z nich stała się w XX wieku. W faszyzmie czy wojnie włosko-etiopskiej dopatrują się spełnienia przepowiedni z kart Objawienia.

Niektórzy rastamani sądzą nawet, że Mesjasz już nadszedł i objawił się ludziom w osobie Haile Selassie. Był to żyjący w XX wieku cesarz Etiopii, który miał być ziemskim wcieleniem Boga zwanego przez ruch Jah.

Ostatnią szkołą jest historycyzm, który uważa, że przepowiednie zawarte w Apokalipsie odnoszą się do współczesnych wydarzeń. Wyznaniami popierającymi tego typu stwierdzenie są np.: adwentyści, niektórzy anabaptyści czy millenarystyczne kościoły chrześcijańskie.

Według historycyzmu, mianem „Nierządnicy” Apokalipsa określa zbiorczo wiele kościołów, natomiast Antychrystem są ich członkowie. Niektórzy fundamentaliści protestanccy uważają nawet, iż Bestia oznacza Kościół rzymskokatolicki, który szczególnie w średniowieczu prześladował ludzi wyznających inne religie.

Podobne wypracowania