Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Piekło - co to jest piekło? Piekło w Biblii i chrześcijaństwie - opracowanie - strona 2

się nad cierpiącymi, bo za życia nie okazali skruchy i świadomie postępowali niewłaściwie. Również cudzołóstwo jest srogo tępione. W kolejnym fragmencie Pisma Świętego dowiadujemy się, że gniew, nienawiść (szczególnie nietłumione) są najprostszą drogą do osiągnięcia piekła: „Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Grek” (Rzym. 2,1-11). 

Do piekła dostają się również prześladujący religię Jezusa Chrystusa i Słowo Boże oraz nieprzestrzegający Dekalogu, czyli dziesięciu przykazań bożych ustanowionych przez samego Boga. Jak pisze święty Jan: „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro...

Podobne wypracowania