Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Świadome małżeństwo i znaczenie przysięgi małżeńskiej – opracowanie

Zawierającymi przymierze małżeńskie są kobieta i mężczyzn, ochrzczeni, stanu wolnego, którzy dobrowolnie wyrażają na to zgodę. Kościół uważa wzajemne wyrażanie zgody na zaślubiny przez małżonków za nieodzowny element do zawiązania małżeństwa.

W obrządku łacińskim małżeństwo zawierane między dwojgiem ludzi - wierzących katolików - jest zwykle zawierane w czasie Mszy św., ponieważ ważny jest związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa.

W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus zjednoczył się na zawsze z Kościołem, czyli swą Oblubienicą - za którą wydał siebie samego. Dlatego właśnie małżonkowie mają przypieczętować swą zgodę na wzajemne oddawanie się sobie poprzez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Jezusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze i przyjmowaniu Eucharystii. Poprzez spożycie jednego Ciała i Krwi Chrystusa stworzyli „jedno ciało” w Chrystusie.

Zaślubiny są bardzo ważnym sakramentem i przyszli małżonkowie powinni starannie się do niego przygotować poprzez sakrament pokuty.  Zgoda, przez którą małżonkowie  oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przysięga małżeńska jest uroczystym przyrzeczeniem, które składają sobie wzajemnie osoby zawierające związek małżeński. Oboje w słowach wypowiadanej formuły, czy to powtarzanej za duszpasterzem, czy wcześniej przygotowanej i nauczonej, przysięgają sobie życie w miłości, wierności, oddaniu, wzajemnej pomocy. Ale również trwanie przy swym boku mimo trudów, niepowodzeń, bólu i chorób, czyli bez względu na to, czym zostaną doświadczeni - i w czasie dostatku, i nieurodzaju. 

Słowa przysięgi powinny być, nie wyuczonym czy też bezwiednie powtarzanym tekstem - przyszli małżonkowie powinni czuć wagę i podniosłość swego przyrzeczenia, bo dopiero wówczas to przyrzeczenie staje się trwałym  i solidnym węzłem, który ich łączy. Węzeł ten, choć tworzony za pomocą słów, jest z natury swej rzeczywisty i wyłączny.

Podobne wypracowania do Świadome małżeństwo i znaczenie przysięgi małżeńskiej – opracowanie