Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS

 • „Gruba czwórka” - partie polityczne - definicja, charakterystyka

  Określenie „Gruba czwórka” ma dwojakie znaczenie, jednakże w aspekcie partii politycznych kojarzy się jednoznacznie z historią walki o wolność naszego kraju. Jest to związane z okresem II wojny światowej oraz istniejącej silnej opozycji w postaci nie tylko wojsk partyzanckich, ale również prób odbudowania sceny... »

 • Abolicja - Abolicja dla cudzoziemców - za czy przeciw?

  Abolicja jest aktem prawnym polegającym na niedopuszczeniu do wszczęcia postępowania w przypadku określonych przestępstw. W przypadku gdy takie postępowanie zostało już rozpoczęte, dochodzi do jego umorzenia. Należy zaznaczyć, że dany czyn zabroniony, mimo tego że jednorazowo jego popełnienie nie skutkuje sankcją prawną, pozostaje nadal czynem z... »

 • Abolicja - definicja, charakterystyka, przykłady. Abolicja podatkowa

  Abolicja jest aktem prawnym, który polega na jednorazowym anulowaniu nakazu ścigania danego typu przestępstw, a w momencie, w którym postępowanie zostało już wszczęte – na jego umorzeniu. Do abolicji dochodzi przed osądzeniem, co odróżnia ją od podobnego merytorycznie pojęcia, jakim jest amnestia (do amnestii dochodzi ... »

 • Abolicjonizm - definicja, charakterystyka, historia

  Przełom w historii cywilizacji europejskiej, jaki spowodowały wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku, a także nasilające się w kolejnych wiekach zjawisko kolonializmu, spowodowały upowszechnienie się niewolnictwa. Niewolnictwo było znane właściwie w całej Europie, jednak bardzo wyraźny rozwój nastąpił na innych kontynentach – ... »

 • Aborcja, eutanazja, samobójstwo - czy życie jest rzeczywiście wartością nadrzędną? Esej

  Każdy człowiek - wierzący, ateista czy agnostyk - zgodzi się z twierdzeniem, że życie jest wartością nadrzędną. Niektórzy uważają, że aborcja, eutanazja czy samobójstwo są prawem każdej jednostki. Wolność definiowana w ten sposób pozwala na twierdzenie, że kobieta ma np. prawo usunąć dziecko jeśli uzna to za stosowne, albo... »

 • Absencja - absencja wyborcza - definicja, charakterystyka

  Absencja wyborcza to wskaźnik odnoszący się do wymiaru osób nie przystępujących do wyborów.  Wysokość absencji wyborczej świadczy o dojrzałości politycznej danego społeczeństwa, a także poziomie ich świadomości politologicznej.  Powodów absencji jest sporo. Wśród nich można wymienić przede wszystkim znie... »

 • Absolutorium - definicja, charakterystyka. Absolutorium budżetowe

  Absolutorium jest pojęciem o źródłosłowie łacińskim – oznacza ono zwolnienie, unieważnienie. Termin ten funkcjonuje jako określenie aktu dokonywanego przez upoważniony organ (np. zgromadzenie członków zarządu, parlament), jako wyrażenie akceptacji określonego zakresu działalności prowadzonej przez organ wykonawczy (w przypadk... »

 • Absolutyzm oświecony - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia absolutna to ustrój występujący w wielu krajach już od czasów starożytności. Absolutyzm, sprowadzający się do pełni władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej skupionej w rękach króla, był charakterystyczny dla takich krajów europejskich jak np. Francja czy Rosja. W XVIII w wieku, pod wpływem oświecenio... »

 • Adaptacja - adaptacja społeczna - definicja, charakterystyka

  Pojęcie adaptacji, często stosowane zamiennie z pojęciem przystosowania się, polega na regulowaniu wzajemnych stosunków jednostki przez zaprowadzanie przez nią zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych odpowiednich do otaczającej jej grupy społecznej.  Adaptacja społeczna to proces wieloetapowy, opierający się na przystosowywaniu się j... »

 • Administracja niezespolona - definicja i charakterystyka administracji niezespolonej w Polsce

  Administracja niezespolona (w przeszłości nazywana specjalną) jest terenową formą administracji rządowej, która (w przeciwieństwie do administracji zespolonej) nie podlega wojewodzie. Organy administracji niezespolonej są podległe odpowiedniemu ministrowi lub innym organom centralnej administracji rządowej  (m.in. kierownikom państw... »

« poprzednia 123456789