Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Absencja - absencja wyborcza - definicja, charakterystyka

Absencja wyborcza to wskaźnik odnoszący się do wymiaru osób nie przystępujących do wyborów. 

Wysokość absencji wyborczej świadczy o dojrzałości politycznej danego społeczeństwa, a także poziomie ich świadomości politologicznej. 

Powodów absencji jest sporo. Wśród nich można wymienić przede wszystkim zniechęcenie obywateli wobec polityki. Zmniejsza się zaufanie do polityków. Spowodowane jest to między innymi pojawiającymi się coraz częściej aferami politycznymi oraz gospodarczymi, a także nieumiejętnością  poradzenia sobie kolejnych rządzących z aktualnymi problemami kraju. Wielu z wyborców nie może odnaleźć wśród kandydujących partii z którą mógłby się utożsamić ani autorytetu godnego poparcia. Coraz częściej motywacją do głosowania jest chęć wyboru tzw. „mniejszego zła” czyli rządzących odbieranych mniej negatywnie. Prowadzi to do głosowania nie „na kogoś” ale „wbrew komuś”.

Powody absencji wyborczej mogą być jednak bardziej prozaiczne. Przyjmuje się, że ludzie z mniejszym wykształceniem, o niższej stopie życiowej, mieszkający na wsiach mają mniejszą świadomość polityczną, co oznacza ze nie interesują się tak tym kto aktualnie jest u władzy. Wiąże się to także z niewiarą w faktyczną możliwość wpływu na sytuacje kraju poprzez wskazanie swojego przedstawicielstwa u władz.  Brak udziału w głosowaniu może również wynikać z niemożliwością dotarcia do lokali wyborczych np. przez osoby niepełnosprawne, schorowane i starsze.  Jest to tak zwana absencja przymusowa, która oznacza, iż mimo że wyborca chce oddać głos z przyczyn od niego niezależnych nie może tego zrobić. 

Z badań wynika, iż większa jest frekwencja w wyborach prezydenckich niż parlamentarnych. Wynika to z ordynacji wyborczej. Wybory prezydenckie są silniej spersonalizowane co pozwala obywatelom na identyfikację z kandydatem. Z kolei wybory parlamentarne poprzez swoją proporcjonalność są mniej bezpośrednie. 

Na poprawę frekwencji wyborczej wpływ mają kampanie medialne a także wzrost świadomości wyborczej obywateli.

TAGI: wybory

Podobne wypracowania do Absencja - absencja wyborcza - definicja, charakterystyka