Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akt prawny a akt normatywny - porównanie (różnice, podobieństwa)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Akty normatywne i akty prawne to pojęcia związane z przepisami prawa i systemem  prawnym. Są one pojęciami bardzo zbieżnymi, nieraz stosowanymi zamiennie.

Akty normatywne i prawne są tekstem – pewnym, spisanym językiem prawnym, zbiorem przepisów prawnych o określonej budowie (na którą składają się: rodzaj aktu, data, tytuł, część ogólna, część szczególna, przepisy końcowe, a czasem także preambuła), które stanowią rezultat działalności prawodawczej określonych w konstytucji (która również stanowi akt prawny) organów.

Należy zaznaczyć także, że istotną cechą aktów normatywnych i prawnych jest abstrakcyjny i generalny charakter. Generalność oznacza skierowanie do danej grupy osób (a nie do indywidualnej jednostki), natomiast abstrakcyjność wiąże się z ogólnymi regułami postępowania, jakie podejmowane są w wyniku np. wielokrotnego przekraczania danego zapisu prawa.

Z pojęciem aktów normatywnych (i prawnych) wiąże się także interesująca kwestia promulgacji. Żeby dany akt normatywny mógł wejść w życie, konieczna jest jego wcześniejsza promulgacja – czyli ogłoszenie w odpowiednim dzienniku. Czas między ogłoszeniem danego aktu normatywnego a jego wejściem w życie...

Podobne wypracowania