Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Typy przywództwa - charakterystyka

Typy przywództwa wyróżniamy ze względu na rodzaj stanowiska, które dana osoba zajmuje lub organizacji, której przewodzi. Możemy wyróżnić więc 3 główne kategorie typów przywództwa (tutaj – politycznego ): partyjne, prezydenckie i rządowe. W przywództwie partyjnym przywódcą jest lider partii, w prezydenckim – prezydent, w rządowym natomiast – premier.

Inna klasyfikacja typów przywódczych koncentruje uwagę na otoczeniu, w jakim działa dany lider. Wyróżnia się tym samym przywództwo polityczne (jeśli otoczenie i cele lidera mają charakter polityczny), przywództwo biznesowe (związane z kierowaniem organizacją, przedsiębiorstwem), a także przywództwo społeczne (polegające na przewodzeniu pewną grupą ludzi by osiągnąć pewne cele społeczne, np. dotyczące ochrony środowiska).

Interesującą typologią przywództwa jest także ta zaprezentowana przez Maxa Webera, która wyróżnia 3 główne typy – przywództwo charyzmatyczne, legalne i tradycyjne. Weberowski  podział opiera się na źródłach legitymizacji lidera.

Przywództwo charyzmatyczne wynika z jego wrodzonych cech charakteru i talentów. Posłuszeństwo wobec przywódcy wynika z emocji. Słabością tego typu przywództwa jest zbytnia wiara we własne zdolności przy niedocenianiu zmian warunków zewnętrznych.

Przywództwo legalne polega na wykonywaniu pewnych funkcji precyzyjnie określonych przez akty prawne – legitymizacja tego typu rządzenia wynika z ustaleń prawnych – posłuszeństwo wymagane jest nie wobec konkretnej osoby, ale wobec stanowiska, jakie ta osoba zajmuje. Ten typ przywództwa jest spotykany współcześnie w państwowych strukturach władzy, ale także w różnego rodzaju firmach, organizacjach itp.
 
Przywództwo tradycyjne polega natomiast na uznawaniu danej osoby za lidera ze względu na uświęconą tradycję. Dotyczy to władzy czy przywództwa dziedzicznego. Procedury sprawowania przywództwa są także dobrze ugruntowane w tradycji.
 
Jak można zaobserwować, podziały i klasyfikacje przywództwa są bardzo zróżnicowane. Wynika to ze złożoności procesu, jakim jest przywództwo, a także z ilości prowadzonych nad nim badań.

Podobne wypracowania do Typy przywództwa - charakterystyka