Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Typy przywództwa - charakterystyka

Typy przywództwa wyróżniamy ze względu na rodzaj stanowiska, które dana osoba zajmuje lub organizacji, której przewodzi. Możemy wyróżnić więc 3 główne kategorie typów przywództwa (tutaj – politycznego ): partyjne, prezydenckie i rządowe. W przywództwie partyjnym przywódcą jest lider partii, w prezydenckim – prezydent, w rządowym natomiast – premier.

Inna klasyfikacja typów przywódczych koncentruje uwagę na otoczeniu, w jakim działa dany lider. Wyróżnia się tym samym przywództwo polityczne (jeśli otoczenie i cele lidera mają charakter polityczny), przywództwo biznesowe (związane z kierowaniem organizacją, przedsiębiorstwem), a także przywództwo społeczne (polegające na przewodzeniu pewną grupą ludzi by osiągnąć pewne cele społeczne, np. dotyczące ochrony środowiska).

Interesującą typologią przywództwa jest także ta zaprezentowana przez Maxa Webera, która wyróżnia 3 główne typy – przywództwo charyzmatyczne, legalne i tradycyjne. Weberowski  podział opiera się na źródłach legitymizacji lidera.

Przywództwo charyzmatyczne wynika z jego wrodzonych cech charakteru i talentów....

Podobne wypracowania