Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apelacja a kasacja - porównanie (różnice, podobieństwa)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Apelacja i kasacja to dwa pojęcia prawne związane z wyrokiem sądowym. Apelacja (od łacińskiego appellatio – odwołanie) jest procedurą odwoławczą wobec wyroku sądu, natomiast kasacja (łac. cassatio – zmiana) dotyczy podjęcia działań po zakończeniu postępowania w danej sprawie i stanowi nadzwyczajną procedurę prawną – stosowaną tylko w ściśle określonych przypadkach –  zaskarżenia prawomocnego wyroku.

W polskim prawie sądowym obowiązuje zwyczaj dwuinstancyjności sądu. Polega to na tym, że wyrok sądu pierwszej instancji możemy zaskarżyć do sądu drugiej instancji. Jeśli sądem pierwszej instancji będzie sąd rejonowy lub okręgowy, to sądami drugiej instancji są dla nich odpowiednio: sąd okręgowy lub apelacyjny. W postępowaniu sądu drugiej instancji można przedstawić nowe dowody, ujawnić nowych świadków.

Prawo wniesienia apelacji przysługuje wszystkim stronom danego procesu, przyczyn wniesienie apelacji należy szukać m.in. w rażącej niewspółmierności kary do wagi popełnionego przestępstwa czy wyraźnych nieścisłościach podczas prowadzonego dochodzenia. Apelację można wnieść z intencją uchylenia lub zmniejszenia kary. Apelację wnosi się na piśmie w terminie do 14 dni od doręczenia wyroku i jego uzasadnienia.

Kasacja, w konfrontacji...

Podobne wypracowania