Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Żadna istota ludzka nie żyje samotnie, wręcz przeciwnie, każdy z nas jest członkiem szerszej grupy ludzi, która nosi nazwę społeczeństwa. Pojęcie to stanowi jeden z podstawowych terminów socjologii i, jak to często bywa w nauce, nie jest to termin jednoznacznie zdefiniowany. Ogólnie mówiąc, społeczeństwo jest grupą ludzi, którzy dzielą wspólne doświadczenia, kulturę, historię (czasem także zamieszkują jedno terytorium, choć są od tego wyjątki). Czują oni także pewną odrębność względem innych społeczeństw. Należy podkreślić, że w społeczeństwie zachodzą różnorodne stosunki społeczne.

Niektórzy badacze podkreślają duże znaczenie instytucji we wzmacnianiu trwania społeczeństwa – społeczeństwo w tym rozumieniu to ludzie wraz z zespołem instytucji i urządzeń, które służą zaspokajaniu potrzeb określonej wspólnoty i organizuje jej życie zbiorowe.

Ze względu na fakt, że struktura i kształt społeczeństw z upływem czasu ulega nieraz bardzo radykalnym zmianom, możemy wyróżnić liczne rodzaje społeczeństw. Rozpoczynając od czasów najdawniejszych – mamy do czynienia ze społeczeństwem pierwotnym, agrarnym, przedprzemysłowym. Następnie pojawia się społeczeństwo przemysłowe (industrialne),...

Podobne wypracowania