Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Budowa aktu normatywnego - opracowanie, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Akt normatywny jest zbiorem generalnych i abstrakcyjnych przepisów prawa dotyczących określonej kwestii. Ogólność aktu normatywnego polega na tym, że nie jest on skierowany do pojedynczej, indywidualnej osoby, ale do całego zbioru adresatów określonych w akcie (np. każda osoba pełnoletnia). Abstrakcyjność przepisów prawa wiąże się natomiast z tym, że są one tak sformułowane, że regulują powtarzalne, wielokrotne działania. W praktyce uchwalania aktów normatywnych opracowano pewien wzór budowy aktu, którego zwyczajowo się przestrzega.

Pierwszym elementem aktu normatywnego jest określenie danego aktu za pomocą nazwy rodzajowej (ustawa, rozporządzenie, dekret itp.), daty uchwalenia, a także za pomocą tytułu, który informuje o zakresie obowiązywania aktu (np. „o samorządzie terytorialnym” lub „Kodeks karny”).

Kolejnym ważnym elementem aktu normatywnego jest preambuła – wstęp mający uroczysty charakter, często o dużym znaczeniu politycznym. Nie jest to obowiązkowa część aktu normatywnego, właściwie występuje tylko w aktach szczególnej wagi, np. w konstytucji. W preambule zwykle przedstawia się, jakie były motywy uchwalenia danego aktu prawnego, również jakimi wartościami kierował...

Podobne wypracowania