Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apelacja od wyroku - Apelacja - co to jest? Definicja, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie apelacja pochodzi od łacińskiego słowa appelatio, które oznaczało odwołanie, a konkretnie – odwołanie się od wyroku sądu. W demokratycznych państwach prawnych istnieje procedura odwoławcza, która umożliwia osobie skazanej, niezgadzającej się z wyrokiem, odwołanie się od decyzji sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji.

Należy zaznaczyć, że nie można odwoływać się od wyroku sądu drugiej instancji – każdy człowiek ma prawo być sądzony jedynie w dwóch instancjach. Zależnie od tego, czy sądem pierwszej instancji był sąd rejonowy czy okręgowy, sądem drugiej instancji będzie odpowiednio sąd okręgowy lub sąd apelacyjny.

Wniosek o apelację należy złożyć w czasie do dwóch tygodni od doręczenia osobie skazanej wyroku i uzasadnienia. Apelacja jest rozpatrywana przez trzech sędziów zawodowych. Prawo do wniesienia apelacji przysługuje nie tylko osobie oskarżonej, ale wszystkim stronom prowadzonego procesu: także prokuratorowi, oskarżycielom, osobie poszkodowanej w wyniku popełnionego przestępstwa.

Warto pamiętać, że w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy na podstawie wniosku o apelację przez sąd drugiej instancji, wyrok, który zapadnie, nie może być bardziej krzywdzący dla osoby, która wniosła...

Podobne wypracowania