Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Związek zawodowy - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacja społeczna zrzeszająca pracowników (zatrudnionych przede wszystkim w przemyśle i w handlu), powołana do reprezentowania zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych praw oraz interesów socjalnych, zawodowych i moralnych wobec pracodawców i państwa. Związki zawodowe bronią godności pracowników, negocjują warunki pracy, stawki godzinowe i wysokość płac. 

Czuwają nad realizacją programów ochrony socjalnej, czyli opieki zdrowotnej, świadczeń emerytalnych, zasiłków dla bezrobotnych itp. Dbają też o kwestie dotyczące bezpieczeństwa i dyscypliny pracy oraz korzystne kryteria awansu zawodowego. Przeciwdziałają zwolnieniom i nadużyciom. Mogą również prowadzić działalność edukacyjną (kursy szkoleniowe dla bezrobotnych), oświatową (kampanie informacyjne z zakresu prawa pracy) czy samopomocową. 

Związki zawodowe powstawały w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Niemcy) i w Stanach Zjednoczonych od połowy XIX w. Ich aktywność wiązała się głównie z obroną interesów ekonomicznych i socjalnych pracobiorców (wynagrodzenie, czas i warunki pracy). Od tamtego czasu, kwestie społeczne na trwałe weszły do ustawodawstwa poszczególnych państw. Wzrosła polityczna rola związków...

Podobne wypracowania