Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Związki zawodowe w Polsce - charakterystyka, historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ze względów historycznych, sytuacja związków zawodowych w Polsce jest nieco odmienna niż w innych krajach, a i wśród innych polskich organizacji społecznych związki zajmują miejsce szczególne. Wszystko to zaś stąd, że to właśnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” odegrał ogromną rolę w przemianach politycznych po roku 1980.

Początki ruchu związkowego na ziemiach polskich to koniec wieku XIX. Organizacje tego typu, powstawały w każdym z trzech zaborów i miały różnorodny charakter: jedne chrześcijańsko–społeczny, inne socjalistyczny, jeszcze inne nacjonalistyczny. Często też, wiązały się z ugrupowaniami politycznymi. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., ruch związkowy zaczął się prężnie rozwijać. Dzięki uproszczeniu procedury rejestracyjnej i nadaniu związkom nowych uprawnień, już w pierwszych latach międzywojnia, powstało ok. 2 tys. organizacji. Dalszy rozwój ruchu przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie związki zawodowe stały się jednym z elementów totalitarnego systemu, wprowadzonego przez władze komunistyczne. Upaństwowiono je i scentralizowano w specjalnie do tego celu powołanej Centralnej Radzie Związków Zawodowych. 

Jako...

Podobne wypracowania