Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Abolicja - Abolicja dla cudzoziemców - za czy przeciw?

Abolicja jest aktem prawnym polegającym na niedopuszczeniu do wszczęcia postępowania w przypadku określonych przestępstw. W przypadku gdy takie postępowanie zostało już rozpoczęte, dochodzi do jego umorzenia. Należy zaznaczyć, że dany czyn zabroniony, mimo tego że jednorazowo jego popełnienie nie skutkuje sankcją prawną, pozostaje nadal czynem zabronionym.

Interesującą kwestią dotyczącą abolicji jest kwestia nielegalnych imigrantów – cudzoziemców, którzy przebywają na terenie danego kraju bez posiadania odpowiednich zezwoleń. Istnieje wiele argumentów za wprowadzeniem takiej abolicji, z drugiej strony – należy pamiętać o przynajmniej dwóch ważnych argumentach przeciw.

Za wprowadzeniem abolicji dla imigrantów przemawia fakt, że niektórzy z nich przez długie lata przebywają na terenie danego kraju i chcieliby podjąć legalną pracę i założyć rodziny, co uniemożliwiają im długotrwałe procedury biurokratyczne. Co więcej, nielegalni imigranci mogą żyć pod ciągłą presją – w stresie i strachu przed możliwością wydalenia z danego kraju. Z pewnością nie wpływa to na konstruktywne budowanie przyszłości w nowym miejscu zamieszkania.

Inną ważną kwestią jest prawo do godności każdego człowieka – będąc obywatelem danego kraju lub przynajmniej posiadając zezwolenie na pobyt, dotychczasowi nielegalni imigranci uzyskują nowe szerokie prawa, których są godni jako istoty ludzkie. Należy zaznaczyć, że będą oni wtedy chronieni m.in. przed wyzyskiem pracodawców czy też będą posiadać opiekę zdrowotną. Dużą zaletą abolicji dla cudzoziemców jest także fakt, iż duża część z nich to osoby przedsiębiorcze, aktywne, które gotowe są podjąć nieraz ciężką pracę, a nawet zakładać własne firmy. Umożliwi im to jednak tylko legalny pobyt w danym kraju, stąd skrócenie procedury legalizacji pobytu lub właśnie abolicja jest dla imigrantów dużą szansą.

Mimo wyżej przytoczonych licznych argumentów wskazujących na pozytywne strony abolicji, można wspomnieć także o przynajmniej dwóch negatywnych jej skutkach. Pierwszy dotyczy równości wszystkich ludzi – dlaczego osoby, które długie lata pozostawały na terenie danego kraju nie współpracując z jego władzami w sprawie zalegalizowania pobytu, miałyby mieć znacznie bardziej uproszczoną sytuację niż imigranci, którzy od początku swojego pobytu w danym kraju dążyli do jego legalizacji? Abolicja nagradzałaby więc raczej negatywną postawę, niż popierała właściwą.

Drugi argument przeciwko wskazuje na skutki abolicji – jednorazowa abolicja zachęcić może kolejnych przybyłych imigrantów do niepodejmowania starań o legalizację pobytu w oczekiwaniu na kolejną abolicję. Może ona także spowodować zalew danego kraju nielegalnymi imigrantami, co prowadzić może do licznych problemów społecznych i konfliktów z lokalną ludnością.

Podobne wypracowania do Abolicja - Abolicja dla cudzoziemców - za czy przeciw?