Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wolny rynek - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wolny rynek to taki sposób wymiany dóbr, nad którym bezpośredniej kontroli nie sprawują żadne podmioty zewnętrzne, zwłaszcza organa władzy państwowej. Transakcje dokonują się w warunkach pełnej swobody kupujących i sprzedających, którzy dobrowolnie, na zasadzie porozumienia stron, ustalają ceny. 

Rynek regulowany, obowiązujący w krajach, w których panuje tzw. interwencjonizm państwowy, czyli taki sposób regulacji transakcji, w którym to państwo decyduje: co, jak i dla kogo się produkuje stoi w opozycji do wolnego rynku. W większości państwowych systemów gospodarczych, w celu utrzymania ładu ekonomicznego, współistnieją ze sobą obydwa sposoby koordynacji rynku. 

Procesem, który obejmuje działania wszystkich podmiotów działających na rynku jest tzw. mechanizm rynkowy. Polega on na zależności między podażą i popytem oraz cenami wszystkich dostępnych na rynku usług i dóbr. Popyt, to ilość dóbr, jaką potencjalni nabywcy są w stanie zakupić, biorąc pod uwagę ich ceny. Podaż, to ilość dóbr, jaką są w stanie zaoferować sprzedawcy, zakładając niezmienność pewnych elementów rynkowych i biorąc pod uwagę poziom cen. Cena zaś, ważna jest o tyle, że ustala wartość...

Podobne wypracowania