Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasada subsydiarności i zasada jednolitości - prawo Unii Europejskiej - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zasada pomocniczości (subsydiarności), choć jej źródeł można się dopatrzyć już u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, sprecyzowana została przez społeczną naukę Kościoła. W roku 1931, papież Pius XI ogłosił encyklikę „Quadragesimo Anno”, w której zawarł m.in. rozważania nad stosunkami między różnymi grupami społecznymi. 

Wskazał, że zbiorowości bardziej rozwinięte powinny interweniować tylko wówczas, gdy działają sprawniej od zbiorowości słabszych i mniejszych, o niższym stopniu organizacji. Na najniższym poziomie, zasada ta odnosi się do jednostki podstawowej, czyli człowieka, któremu należy pozostawić maksymalną swobodę działania. Jednak ograniczone możliwości ludzkie sprawiają, że w razie potrzeby, konieczna staje się – w pierwszym rzędzie – pomoc na forum rodziny. Idąc dalej tym tokiem, zasadę subsydiarności zastosować można także do zakładów pracy i władz wszelkiego szczebla. 

Funkcjonowanie pomocniczości w ramach państwa zakłada jego pomoc dla działań jednostek, które w ramach tego państwa żyją. Konkretne działania podejmuje się począwszy od poziomu, który jest obywatelowi najbliższy. Państwo wprowadza regulacje na poziomie niższym i tylko w takim stopniu, w jakim...

Podobne wypracowania