Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zgromadzenie Narodowe - charakterystyka, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

To instytucja polityczna, którą stanowią obradujące wspólnie Sejm i Senat, połączone w jeden organ państwowy. Sytuacja taka jest możliwa jedynie w wypadkach określonych w Konstytucji lub ustawach konstytucyjnych. Wszyscy posłowie i senatorowie są automatycznie członkami Zgromadzenia, a podczas obrad są sobie równi, mają takie same prawa i ich głos liczy się tak samo.

Określenia tego użyto już w czerwcu 1789 r. we Francji, kiedy to obradujące wspólnie Stany Generalne ogłosiły się właśnie Zgromadzeniem Narodowym. Z kolei w Niemczech, miano to nadano w roku 1848 demokratycznie wybranej ogólnoniemieckiej Konstytuancie. W historii Polski Zgromadzenie Narodowe pojawiło się dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, w zapisach Konstytucji Marcowej z 1921 r. (zachowała je też Konstytucja Kwietniowa - 1935r.). Później, nazwa ta wróciła na stałe w wyniku ustaleń okrągłostołowych. 

W myśl obowiązującej dziś Konstytucji, Zgromadzenie Narodowe liczy 560 członków (460 posłów i 100 senatorów), a jego kadencja trwa 4 lata. Wybory do obu izb Parlamentu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej. Zgromadzenie Narodowe zwołuje Marszałek Sejmu. On też przewodniczy obradom (jego zastępcą jest Marszałek Sejmu). Na...

Podobne wypracowania