Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akty prawne - Akt konstytutywny - przykłady, opis, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Akty” to określenie dokumentów posiadających moc prawną. Wyróżniamy różne akty zależnie od wydającego je organu, od zakresu i podejmowanej tematyki, np. akty normatywne, także akty administracyjne.

Te ostatnie dzielą się na: akty deklaratoryjne (które stwierdzają, że w określonej sytuacji adresat ma pewne prawa, ustalają granice uprawnień i stwierdzają istnienie stosunku prawnego) oraz na akty konstytutywne, których wydanie skutkuje powstaniem, zanikiem lub zmianą stosunków prawnych. Skutki prawne powstałe w wyniku aktu konstytutywnego mogą mieć charakter zależności, nakładać nowe obowiązki i powinności, mogą one czegoś zakazywać, a także tworzyć nowe stany prawne.

Skutki prawne zaistniałe w wyniku uchwalenia danego aktu konstytutywnego następują w momencie jego ogłoszenia, doręczenia (nazywa się to ex nunc). Jest to cecha odróżniająca akty konstytutywne od aktów deklaratoryjnych, które obowiązują ex tunc – czyli od momentu spełnienia przesłanek obowiązywania. Warto podkreślić jednak, że rozróżnienie między aktami konstytutywnymi a deklaratoryjnymi nie jest ostre – w aktach konstytutywne występują także pewne elementy deklaratoryjne.

Przykładami aktów konstytutywnych,...

Podobne wypracowania