Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo pierwotne - cechy, przykłady, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Społeczeństwo jest zbiorowością ludzi, która zamieszkuje wspólne terytorium, charakteryzuje się jednolitą kulturą, organizacjami i instytucjami oraz w której zachodzą rozmaite stosunki społeczne i wzajemne relacje członków. Najwcześniejszym etapem rozwoju społeczeństwa jest społeczeństwo pierwotne.

Termin społeczeństwo pierwotne odnosi się do społeczeństwa istniejącego nie tylko przed powstaniem instytucji państwa, ale i jeszcze wcześniej – przed rozwojem rolnictwa. Cechuje się ono przede wszystkim słabym wykształceniem struktury społecznej, choć z pewnością występowała wówczas pewna hierarchizacja wynikająca z więzów rodzinnych. Inną ważną cechą społeczeństwa pierwotnego jest stosowanie prymitywnych technologii, które jednak pozwalały na zdobywanie koniecznej ilości pożywienia.

Co więcej, społeczeństwa pierwotne były silnie uzależnione od warunków środowiskowych – przede wszystkim od klimatu i roślinności, która zapewniała pożywienie i stanowiła miejsce łowów. Powodowało to, że społeczeństwo pierwotne było społeczeństwem koczowniczym – pozostawało na danym obszarze aż do wyczerpania jego zasobów. Należy także dodać, że w pierwotnym społeczeństwie występował podział pracy...

Podobne wypracowania