Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjalizm - założenia. Społeczeństwo socjalistyczne - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W XVIII i XIX wieku, wraz z rozwojem ustroju kapitalistycznego i pogłębianiu się związanych z nim problemów nierówności społecznej, powstał socjalizm – ideologia opozycyjna względem kapitalistycznej, dążąca do wprowadzenia powszechnej równości ludzi.

Socjalizm jest wieloznacznym pojęciem i odnosi się zarówno do pewnego ustroju ekonomicznego, jak i społecznego. Wyróżnia się on postulatami odejścia od prywatnej własności na rzecz własności wspólnej (szczególnie środków produkcji, czyli maszyn, urządzeń, narzędzi), a także budowy społeczeństwa opartego na wspólnocie – kolektywu.
 
Twórcami ideologii socjalistycznej byli tzw. socjaliści utopijni (np. C.H. de Saint-Simon, Ch. Fourier), ale podstaw teoretycznych dostarczyli przede wszystkim Marks i Engels działający w XIX wieku.

Wraz z rozwojem idei socjalistycznej powstawała także koncepcja społeczeństwa socjalistycznego (jego idea nie została jednak nigdy w pełni zrealizowana). Społeczeństwo socjalistyczne miało być docelowo taką grupą, w której panuje równomierny podział dóbr i pracy, nie ma ubóstwa, a główną motywacją działań ludzi jest altruizm. Koniecznie należy zaznaczyć także, że...

Podobne wypracowania