Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Globalizacja - definicja. Społeczeństwo globalne - definicja, cechy

Globalizacja (globalizm) to złożone zjawisko społeczno-polityczno-ekonomiczne, które dynamicznie rozwija się od kilku ostatnich dekad. Polega ono na wzroście współzależności poszczególnych państw, społeczeństw i przedsiębiorstw, które wynika z rozszerzenia działalności gospodarczej (dominacji międzynarodowych korporacji). Ponadto opiera się ono na ogromnej roli mediów, którą dostrzec można m.in. w dyfuzji kultury i propagowaniu zachodnich stylów życia i wartości.
 
Procesy globalizacyjne nie pozostają bez wpływu na społeczeństwo, wręcz przeciwnie – jednym z głównych objawów szerzenia się globalizacji jest wyraźne oddziaływanie na dotychczasowe style życia, wzorce i potrzeby społeczeństw.

Społeczeństwo globalizacyjne wytworzyło się w wyniku silnego rozwoju różnorodnych środków transportu (masowa turystyka) i komunikacji (w tym właśnie mediów, ale też telefonu i internetu). W związku z wyraźną dominacją w mediach kultury i wzorców pochodzących z krajów rozwiniętych (przede wszystkim USA), w wielu rejonach świata następuje zjawisko rozmycia kultur lokalnych, przy jednoczesnej fascynacji nadciągającą kulturą amerykańską. Należy także zaznaczyć, że może dojść nawet do odejścia od kultury narodowej czy lokalnej na rzecz identyfikowania się z całością globalnego społeczeństwa.

Pojęciami pojawiającymi się często w kontekście globalizacji społeczeństw są zjawiska: macdonaldyzacji, amerykanizacji, a także konsumeryzmu. Dwa pierwsze wynikają ze wspomnianej dominacji kulturowej Stanów Zjednoczonych, natomiast konsumeryzm polega na konsumowaniu (nabywaniu) dóbr, które jest niewspółmiernie duże do realnych potrzeb.
 
Społeczeństwo globalne jest społeczeństwem bardzo zróżnicowanym, właściwie w trakcie tworzenia. W jego ramach można spotkać zarówno osoby, które pod wpływem mediów tracą odniesienie do lokalnej kultury na rzecz szerszej wspólnoty osób z różnych części świata, jak i takich ludzi, którzy w opozycji do wszechobecnej globalizacji decydują się na powrót do korzeni kulturowych lokalnych i narodowych.
 
Istotnymi elementami społeczeństw globalnych są państwa rozumiane jako organizmy, które łączą się ścisłymi więziami z innymi krajami, tworzą regionalne organizacje współpracy rozszerzające się w skali regionalnej właśnie, a w przyszłości, być może, także w skali światowej.

Podobne wypracowania do Globalizacja - definicja. Społeczeństwo globalne - definicja, cechy