Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczenstwo agrarne - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Społeczeństwo agrarne jest rodzajem społeczeństwa, jakie powszechnie występowało na świecie przed erą dominacji przemysłu. Społeczeństwo to oparte było przede wszystkim na rolnictwie, a choć występowało tam także np. rzemiosło, to jednak rolnictwo stanowiło główne źródło utrzymania przeważającej części członków danej społeczności.

Społeczeństwo agrarne (inaczej mówiąc tradycyjne lub preindustrialne), jak wspomniano opierało się na rolnictwie, dominowała tam gospodarka naturalna (celem uprawy roli było przede wszystkim zaspokojenie potrzeb mieszkańców danego gospodarstwa, a dopiero później ewentualna sprzedaż nadwyżek). Samowystarczalne gospodarstwa domowe stanowiły pewną podstawę struktury społecznej, będąc jednostkami produkcyjnymi. Tym samym, członkami społeczeństwa agrarnego byli w przeważającej części mieszkańcy wsi.

W społeczeństwie agrarnym wymiana handlowa była stosunkowo słabo rozwinięta, występowała nieraz wymiana barterowa czyli towar za towar, która przebiegała ograniczając się do rynków lokalnych. Należy także dodać, że o miejscu zajmowanym w społeczności nie decydował posiadany majątek, ale przede wszystkim urodzenie i związane z nim dziedziczenie przynależności do pewnej warstwy społecznej. Pojedynczy...

Podobne wypracowania