Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Umowa społeczna - John Locke - charakterystyka poglądów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Teoria umowy społecznej pochodzi już ze starożytności. Zajmowali się nią np. Platon, Cyceron i św. Augustyn, w średniowieczu zaś William Ockham czy Mikołaj z Kuzy, a następnie – myśliciele epoki Oświecenia.

Jednym z nich był John Locke, angielski filozof i pisarz polityczny (1632–1704), przedstawiciel nurtu empirycznego. Napisał m.in. „Listy o tolerancji” (1689), „Dwa traktaty o rządzie” (1690), „Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego” (1690). 

Podstawą jego teorii jest pojęcie stanu natury. Jako prekursor oświeceniowego światopoglądu, odrzucał legitymizację władzy wywodzącą się z nadania Bożego. Uważał, że w społeczeństwie pierwotnym rządzi naturalny, czyli racjonalny, silny nakaz działania na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko osobistego, tzn. że właśnie w stanie naturalnym, pojedyncza osoba i społeczność – żyją w pewnej harmonii. Wynika z tego np. naturalne prawo do karania tych, którzy prawo łamią, ponieważ stanowią zagrożenie dla siebie samych i dla zbiorowości, w której żyją i działają. Współzależność jednostek danej populacji wynika ze zgody, a nie ze strachu przed ewentualną utratą posiadanych praw czy dóbr.

Umowa społeczna według Locke’a składa...

Podobne wypracowania