Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Decyzja administracyjna - co to jest decyzja administracyjna? Definicja, przykłady, rodzaje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jednym z rodzajów aktów są akty administracyjne. Wśród nich możemy wyróżnić specyficzny akt, jakim jest decyzja administracyjna.

Decyzja administracyjna, jak inne akty administracyjne, to akt konkretny (w określonej sprawie), skierowany do indywidualnej osoby. Należy pamiętać jednak, że powstał on w oparciu o ogólne przepisy – akty administracyjne są bowiem swego rodzaju przełożeniem abstrakcyjnego i generalnego prawa na poziom jednostkowy. Decyzja administracyjna jest wynikiem postępowania administracyjnego, odznacza się ściśle ustaloną formą. Decyzja administracyjna jest dokumentem wiążącym, ustanawia ona nowe stosunki prawne (może także je znosić lub zmieniać).

Jak wspomniano, decyzja administracyjna musi przyjąć ściśle scharakteryzowaną formę, do której należy – po pierwsze – oznaczenie organu, który daną decyzję wydaje wraz z informacją na temat daty i miejsca wydania decyzji. Po drugie, decyzja musi zawierać oznaczenie adresata (lub adresatów), a także powołanie na konkretny przepis prawny (podstawę prawną wydania określonej decyzji). Kolejnym elementem decyzji powinna być sama decyzja (w ścisłym tego słowa znaczeniu) – rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, wraz z uzasadnieniem. Istotnym...

Podobne wypracowania