Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Decyzja administracyjna - co to jest decyzja administracyjna? Definicja, przykłady, rodzaje

Jednym z rodzajów aktów są akty administracyjne. Wśród nich możemy wyróżnić specyficzny akt, jakim jest decyzja administracyjna.

Decyzja administracyjna, jak inne akty administracyjne, to akt konkretny (w określonej sprawie), skierowany do indywidualnej osoby. Należy pamiętać jednak, że powstał on w oparciu o ogólne przepisy – akty administracyjne są bowiem swego rodzaju przełożeniem abstrakcyjnego i generalnego prawa na poziom jednostkowy. Decyzja administracyjna jest wynikiem postępowania administracyjnego, odznacza się ściśle ustaloną formą. Decyzja administracyjna jest dokumentem wiążącym, ustanawia ona nowe stosunki prawne (może także je znosić lub zmieniać).

Jak wspomniano, decyzja administracyjna musi przyjąć ściśle scharakteryzowaną formę, do której należy – po pierwsze – oznaczenie organu, który daną decyzję wydaje wraz z informacją na temat daty i miejsca wydania decyzji. Po drugie, decyzja musi zawierać oznaczenie adresata (lub adresatów), a także powołanie na konkretny przepis prawny (podstawę prawną wydania określonej decyzji). Kolejnym elementem decyzji powinna być sama decyzja (w ścisłym tego słowa znaczeniu) – rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, wraz z uzasadnieniem. Istotnym elementami decyzji jest także pouczenie o przysługujących danej osobie prawach (w tym m.in. prawie do odwołania się od danej decyzji) i obowiązkach, a także podpis uprawnionego reprezentanta danej instytucji. Jeśli decyzja nie będzie zawierała jednego z powyższych elementów, czyli będzie miała uchybienia formalne, jest to możliwym powodem odwołania się od jej postanowień.

Poza wymienionymi elementami koniecznymi dla prawomocności danej decyzji, można wyróżnić jeszcze kilka elementów dodatkowych. Są to np. klauzula rygoru natychmiastowej wykonalności lub klauzula odwołalności.

W literaturze przedmiotu stosuje się pewne podziały decyzji administracyjnych, między innymi ze względy na organ wydający – tym samym wyróżniamy decyzje ostateczne (wydawane już po procedurze odwoławczej przez organ II instancji) lub decyzje nieostateczne.

Przykładami decyzji administracyjnych mogą być: decyzja o nadaniu NIP (numeru identyfikacji podatkowej) czy wydanie pozwolenia na budowę.

Podobne wypracowania do Decyzja administracyjna - co to jest decyzja administracyjna? Definicja, przykłady, rodzaje