Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Delegacja ustawowa - przykład, opis, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Delegacja jest pojęciem prawnym, które oznacza przeniesienie części kompetencji i obowiązków z organu wyższego szczebla do organu niższego szczebla. Tym samym organ posiadający dotychczas mniej kompetencji, uzyskuje możliwość realizacji zadań dotychczas powierzonych tylko organowi wyższego rzędu.

Wyróżnić należy delegację ustawową, polegającą na przesunięciu (delegowaniu) obowiązków jednego organu do innego organu, które przebiega na mocy odpowiedniej ustawy. Delegacja ustawowa dotyczy zwykle możliwości wydawania aktów prawnych z regulacjami określonych kwestii. Przytoczone poniżej fakty dotyczące delegacji ustawowej dotyczą prawa obowiązującego w Polsce.

Prawo otrzymania delegacji ustawowej przynależy do określonych w konstytucji organów, m.in.: prezydenta, premiera, rządu i poszczególnych ministrów.

Przykładem zastosowania delegacji ustawowej (inaczej mówiąc delegacji ustawodawczej) jest wydanie przez sejm ustawy, która umożliwia rządowi wydawanie aktów prawnych mających moc ustawy (ustawa jest najwyższym po konstytucji aktem prawnym funkcjonującym w danym kraju), np. rozporządzeń z mocą ustawy.

Innym przykładem działania delegacji ustawowej jest wydawanie przez rząd rozporządzeń,...

Podobne wypracowania