Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Roszczeniowość - postawa społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Roszczeniowość – postawa społeczna charakteryzująca się wysokim poziomem oczekiwań wobec państwa, władzy, organizacji w zakresie zapewnienia warunków socjalnych, a przy tym zupełną biernością w zaspakajaniu własnych potrzeb. 

Źródła tej negatywnej postawy, tkwią w systemach gospodarczych, w których mechanizmy wolnorynkowe zastąpiono skomplikowaną machiną biurokratyczną, scentralizowano działalność państwową. Efektem tego typu posunięć stała się, niestety, głęboko zakorzeniona w świadomości ludzi postawa roszczeniowa w dziedzinie gospodarczej i zawodowej. Obywatele zarażeni roszczeniowością uważają, że wiele im się należy od państwa. Na przykład w razie gdyby stracili dach nad głową – państwo powinno im zapewnić tymczasowe miejsce zamieszkania – podobne podejście wykazują w każdej tego typu trudnej sytuacji. W rzeczywistości osoby takie wcale nie są zainteresowane zmianą zastanego stanu rzeczy, ponieważ musieliby sami podjąć odpowiednie wysiłki. Obywatele, których postawa charakteryzuje się roszczeniowością, uważają, iż w przypadku trudności materialnych państwo powinno zapewnić im warunki do życia. Często nie są zainteresowani zmianą swojej sytuacji, gdyż wiązałoby się to z koniecznością podejmowania określonych wysiłków...

Podobne wypracowania