Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Delikt - definicja, opis, przykłady. Delikt konstytucyjny, prawa cywilnego, międzynarodowy itd.

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Delikt (łac. delictum) jest pojęciem prawnym oznaczającym czyn niedozwolony, niezgodny z prawem, za którego popełnienie grozi sankcja prawna.

Początki tego terminu sięgają starożytnego Rzymu, w którym już wtedy wyróżniano przewinienia dotyczące sfery publicznej (delicta publica) i sfery prywatnej (delicta privata).

Współcześnie pojęcie deliktu jest definiowane w sposób zależny od dziedziny prawa, której dotyczy. W prawie karnym delikt oznacza przestępstwo, wykroczenie – każdy czyn, który został opisany w Kodeksie karnym jako niezgodny z prawem.

W prawie cywilnym natomiast delikt jest rozumiany jako działanie, które prowadzi do wyrządzenia innej osobie (prawnej lub fizycznej) szkody materialnej lub niematerialnej. W prawie cywilnym delikty dzielą się na zawinione i niezawinione. Przykładem deliktu niezawinionego jest np. szkoda wyrządzona przez psa lub powstała w wyniku prowadzenia samochodu. Odpowiedzialność ponosi wtedy właściciel psa lub danego pojazdu – mimo niezawinienia szkody, istnieje pewna więź między źródłem szkody a jej właścicielem, która jest ustalona odpowiednimi przepisami prawa. Prawo cywilne nakłada na osobę odpowiedzialną za wyrządzenie danej szkody obowiązek jej...

Podobne wypracowania