Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stowarzyszenia w Polsce - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stowarzyszenia w Polsce działają na podstawie prawa o stowarzyszeniach, uchwalonego jeszcze w roku 1989. Każdy mieszkaniec Polski ma prawo do swobodnego zrzeszania się, a jedyne ewentualne ograniczenia wynikać mogą z zapisów ustaw stojących na straży bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego, ochrony zdrowia i moralności publicznej, ochrony praw i wolności innych osób. Członkowie stowarzyszeń mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, choć do prowadzenia swoich spraw, może zatrudniać pracowników. 

Członkiem może zostać osoba dysponująca pełnią praw publicznych, mająca zdolność do czynności prawnych. Jeśli w składzie stowarzyszenia znajdują się w większości osoby pełnoletnie, to członkami mogą zostać również małoletni w wieku 16-18 lat (wg statutów stowarzyszeń). Należeć mogą także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań Polski. 

Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń,...

Podobne wypracowania