Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akty prawne - definicja, charakterystyka, podział aktów prawnych

Akt prawny to stworzony przez ściśle określony organ państwowy rezultat prawny. Akt prawny jest swego rodzaju działaniem państwa w określonej sytuacji. 

Akty prawne mogą być:

-jednostronne

- dwustronne

- konstytutywne (np. uzyskanie obywatelstwa)

- deklaratoryjne (np. ważność spadku, testamentu itd.)

Wyróżniamy ściśle zorganizowany podział aktów prawnych:

a) ze względu na zakres czynnościowy:

- akt powszechnie obowiązujący ( gdzie odbiorcami są wszyscy obywatele)

- akt wewnętrznie obowiązujący (gdzie skierowany jest do konkretnych osób)

Do aktów prawnych zaliczamy – konstytucję, umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, ustawy i rozporządzenia.

Akt prawny jest zbudowany z części nieartykułowanej czyli np. daty uchwalenia lub też nazwy i części artykułowanej np. przepisy dotyczące społecznych ugruntowań itd.

Akt prawny wchodzi w życie w momencie publikacji w dzienniku państwowym lub urzędowym np. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wydawany w formie pisanej jako pismo, lub w formie artykułu. 

Akt prawny to także nadanie obywatelstwa (akt konstytutywny)

Akty prawne posiadają swoją hierarchię ważności i są ściśle respektowane przez organy prawa i osób do których są skierowane. 

Wyróżniamy akty wykonawcze i akty wewnętrzne. Akt wewnętrzny to np. wydany przez Radę Ministrów uchwała, kierowana do całego rządu. 

Wyróżniamy także akty wewnętrznie wiążące czyli np. uchwały sejmu lub też uchwały administracyjne. 

Podobne wypracowania do Akty prawne - definicja, charakterystyka, podział aktów prawnych