Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akty prawne - definicja, charakterystyka, podział aktów prawnych

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Akt prawny to stworzony przez ściśle określony organ państwowy rezultat prawny. Akt prawny jest swego rodzaju działaniem państwa w określonej sytuacji. 

Akty prawne mogą być:

-jednostronne

- dwustronne

- konstytutywne (np. uzyskanie obywatelstwa)

- deklaratoryjne (np. ważność spadku, testamentu itd.)

Wyróżniamy ściśle zorganizowany podział aktów prawnych:

a) ze względu na zakres czynnościowy:

- akt powszechnie obowiązujący ( gdzie odbiorcami są wszyscy obywatele)

- akt wewnętrznie obowiązujący (gdzie skierowany jest do konkretnych osób)

Do aktów prawnych zaliczamy – konstytucję, umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, ustawy i rozporządzenia.

Akt prawny jest zbudowany z części nieartykułowanej czyli np. daty uchwalenia lub też nazwy i części artykułowanej np. przepisy dotyczące społecznych ugruntowań itd.

Akt prawny wchodzi w życie w momencie publikacji w dzienniku państwowym lub urzędowym np. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wydawany w formie pisanej jako pismo, lub w formie artykułu. 

Akt prawny to także nadanie obywatelstwa (akt konstytutywny)

Akty prawne posiadają swoją hierarchię ważności i są ściśle respektowane przez organy prawa i osób do których są skierowane. 

Wyróżniamy akty wykonawcze i akty wewnętrzne. Akt wewnętrzny to np. wydany przez Radę Ministrów uchwała, kierowana do całego rządu. 

Wyróżniamy także akty wewnętrznie wiążące czyli np. uchwały sejmu lub też uchwały administracyjne. 

Podobne wypracowania