Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dziennik Ustaw - co to jest Dziennik Ustaw? Definicja, opis, wydawca Dziennika Ustaw

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej jest dziennikiem urzędowym i pełni rolę publikatora aktów prawnych. Publikowanie Dziennika Ustaw jest kompetencją premiera, który w tej kwestii współpracuje z Rządowym Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw jest w obecnej nazwie publikowany od 1990 r. (wcześniejsza nazwa to: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Ludowej).

Dziennik Ustaw zawiera zbiór aktów prawnych uchwalonych w danym roku i stanowi on jedyne oficjalne źródło tekstów aktów prawnych. Akty prawne publikowane w Dzienniku to m.in.: konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, także teksty jednolite – wraz z uchwalonymi w danym roku poprawkami – wymienionych aktów. Co więcej, Dziennik zawiera także umowy międzynarodowe, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, akty prawne związane z referendum, akty dotyczące stanu wojny oraz zawarcia pokoju, akty dotyczące wyborów do sejmu i senatu oraz wyborów prezydenckich, również akty, które dotyczą stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej i inne.

Dostęp do Dziennika Ustaw jest możliwy poprzez dostęp do wersji papierowej Dziennika, jak również do jego wersji elektronicznej. Papierowa publikacja Dziennika jest dostępna w bibliotekach publicznych, także w instytucjach (np. w urzędach miejskich), należy jednak pamiętać, że wersja ta cechuje się ograniczoną aktualnością. Wersja elektroniczna znajduje się natomiast na stronie Rządowego Centrum Legislacji – jest ona bardzo często aktualizowana. Warto pamiętać, że teksty Dziennika Ustaw znajdują się także na innych stronach – mają one jednak głównie charakter informacyjny – nie przysługuje im prawo autentyczności.

W momencie cytowania danego aktu prawnego, należy powołać się na jego źródło – stąd warto pamiętać, że w przypadku Dziennika Ustaw notka bibliograficzna powinna wyglądać np. w ten sposób: „tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857” (jest to ustawa o partiach). „Dz.U.” to skrót nazwy Dziennika Ustaw, następnie podaje się rok wydania dziennika i jego numer, a także pozycję, którą w Dzienniku Ustaw zajmuje interesujący nas akt prawny. Słowa „tekst jednolity” oznaczają, że dana ustawa była zmieniana – a jej tekst zamieszczony w Dzienniku uwzględnia już wprowadzone poprawki.

Warto podkreślić, że opublikowanie treści danego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw jest równoznaczne z jego wejściem w życie.

Podobne wypracowania do Dziennik Ustaw - co to jest Dziennik Ustaw? Definicja, opis, wydawca Dziennika Ustaw