Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Fakt prawny - definicja, opis. Fakt prawny i jego rodzaje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Fakt prawny to zespół okoliczności, sytuacji i działań człowieka określonych w prawie, które skutkują powstaniem, zmianą lub zanikiem stosunku prawnego.

Fakty prawne, biorąc pod uwagę wpływ woli człowieka, możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą tzw. zdarzenia prawne, czyli wszelkie okoliczności, które zaszły niezależnie od chęci i woli jednostki. Przykładami zdarzeń prawnych są wszelkiego rodzaju niecelowe wypadki, klęski, katastrofy, takie jak np. trzęsienie ziemi. Niezależnie od woli jednostek tworzy się wtedy pewien stosunek prawny – m.in. konieczność wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym.

Drugą grupę stanowią fakty prawne, które zaistniały w związku z określoną wolą człowieka – nazywamy je zachowaniami prawnymi. Możemy wśród nich wyróżnić działania prawne (związane z podjęciem przez jednostkę aktywności) i tzw. zaniechania, w których jednostka nie podejmuje aktywności, choć jej podjęcie byłoby w danej sytuacji wskazane.

Inny podział faktów prawnych wyróżnia wśród nich tzw. czyny i czynności. W przypadku czynów akcentuje się ich legalność lub jej brak – wyróżnia się więc czyny zgodne z prawem (np. umowa o wynajem) i czyny niezgodne z prawem...

Podobne wypracowania