Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akty normatywne - definicja, charakterystyka

Akty normatywne są pojęciem z zakresu prawa konstytucyjnego i oznaczają zapis norm prawnych obowiązujących w danym państwie. 

Akty normatywne powoływane są w państwach demokratycznych na mocy ścisłej procedury za pomocą organów do tego uprawnionych np. parlament.

Akty normatywne przyjmują różną postać, są to np. ustawy, rozporządzenia, dekrety, uchwały itd. 

Aktem normatywnym jest także prawo międzynarodowe, które reguluje pewne kwestie związane z organizacją współpracy międzypaństwowej w zakresie handlu, gospodarki itd. 

Akt normatywny składa się z tytułu, szeregu przepisów i zakończenia - podsumowania.

Akty normatywne mają charakter generalny i abstrakcyjny i kierowane są do społeczeństwa lub też do ściśle określonej grupy ludzi, która oczekuje prawnego rozwiązania danego problemu. 

Akty normatywne wymagają umocowania, odbywa się to za pomocą rejestru lub wpisu takiego aktu do dziennika urzędowego. 

Jest to zwane promulgacją czyli ogłoszeniem aktu normatywnego. Tak więc akt normatywne jest umieszczany w dziennikach urzędowych, w Polsce wyróżniamy dwa :

- Dziennik Ustaw

- Dziennik Urzędowy RP – Monitor Polski

Zgłasza się tam taki akt normatywny i w momencie jego publikacji wchodzi on w życie. 

Najlepszym przykładem aktu normatywnego jest ustawa, która najpierw uchwalona jest przez Sejm i Senat a potem wpisana do rejestru. 

Ważność aktu normatywnego polega na jego prawnym umotywowaniu i powołaniu zgodnie z obowiązującymi prawami powoływania takich aktów. 

Akty normatywne mają swoją hierarchię i rangę ważności w Polsce najważniejsza jest konstytucja a potem ustawa. Samorządy terytorialne również mogą dokonywać powoływania aktów normatywnych na drodze określonej przez polskie prawodawstwo. 

Akty normatywne są charakterystyczną cechą państw demokratycznych, które starają się wszystkie kwestie prawnie regulować.

Podobne wypracowania do Akty normatywne - definicja, charakterystyka