Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo demokratyczne - definicja, charakterystyka. Co to jest społeczeństwo demokratyczne?

Społeczeństwo demokratyczne to pojęcie odnoszące się do społeczeństwa istniejącego w ramach systemu demokratycznego, ale posiadającego, niezależnie od państwa, właściwe sobie cechy. 

Najbardziej ogólna zasada obejmująca w zasadzie wszystkie tego typu społeczeństwa wyraża się w funkcjonowaniu takiej przestrzeni życia publicznego i politycznego obywateli, która jest otwarta, w której każdy z nich może wziąć udział w wolnych, powszechnych wyborach decydujących o obsadzie stanowisk we władzach ustawodawczych (parlamencie) danego kraju. Jednak choć wszystkie społeczeństwa oparte o tę zasadę nazwać można demokratycznymi, to jednak nie wyczerpuje ona zawartości znaczeniowej tego pojęcia. Demokracja znaczyć bowiem wiele i mówiąc o społeczeństwie demokratycznym, należy pamiętać o ewolucji samego pojęcia demokracji. Poza tym państwa demokratyczne nieraz poważnie różnią się między sobą.

Kryterium społeczeństwa demokratycznego jest też obowiązujący faktycznie pluralizm. Skoro społeczeństwo składa się z ludzi o odmiennych poglądach, często sprzecznych, to nie zabrania im się wyrażania otwarcie swoich sądów, szanuje się ich bez względu na te różnice. Funkcjonujące wewnątrz tego społeczeństwa grupy, są równe wobec prawa. 

Bliska powyższej jest zasada mówiąca o wolności przekonań. Członkowie społeczeństwa demokratycznego nie podlegają żadnej dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię, kultywowane zwyczaje czy tradycje (nawet jeśli stanowią zdecydowaną mniejszość). 

Ważną wytyczną rozumieniu pojęcia społeczeństwa demokratycznego jest kwestia wolnych mediów i ich apolityczności. Media, jak wiadomo, są tzw. czwartą władzą, a więc mają ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa i życia politycznego. Jeśli media są upolitycznione, nie spełniają swojej roli, a wręcz szkodzą, ponieważ naruszane są wówczas: wolność słowa, jawność życia publicznego i wolność wypowiedzi. 

Charakterystyczne dla społeczeństwa demokratycznego są także apolityczne instytucje publiczne w państwie. Jak wynika z samej nazwy, mają one służyć dobru publicznemu, wszystkim obywatelom, wszystkim członkom społeczeństwa, nie zaś jednej opcji politycznej, ruchowi politycznemu czy konkretnej partii, która realizowałaby za ich pomocą własne interesy.  

Podobne wypracowania do Społeczeństwo demokratyczne - definicja, charakterystyka. Co to jest społeczeństwo demokratyczne?