Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewizjonizm - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rewizjonizm (łac. revisio – „ponowne widzenie”) – prąd polityczno-ideologiczny, którego źródła tkwią w niemieckim XIX-wiecznym międzynarodowym ruchu robotniczym. Negował podstawowe założenia marksizmu, kwestionując zwłaszcza teorię rewolucji społecznej i dyktatury proletariatu. Nie zgadzał się też na kierowniczą rolę partii (która powinna według niej prowadzić raczej działalność reformatorską) i uprzywilejowaną pozycję klasy robotniczej. 

Twórcą teorii rewizjonizmu był przywódca prawego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, Eduard Bernstein (1850-1932). W zbiorze artykułów wydanych pod tytułem: „Problemy socjalizmu” postulował rewizję podstaw marksizmu. 

Uważał, że marksistowskie prognozy społecznego rozwoju nie sprawdziły się, więc należy zmienić formy działania i pomyśleć je w dłuższej perspektywie czasowej. Rewolucja nie dawała gwarancji powodzenia, lepszym rozwiązaniem miał być zatem powolny, ale skuteczny rozwój. Poza tym, skoro rozwój kapitalizmu sprzyja w efekcie wzrostowi zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie – polepszają się standardy życiowe mas robotniczych i następuje demokratyzacja burżuazji (klasy wyzyskującej), to następuje złagodzenie...

Podobne wypracowania