Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Czynności prawne - rodzaje, przykłady, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Czynność prawna to każde działanie człowieka zależne od jego woli (tzw. oświadczenie woli), które prowadzi do powstania, zaniku lub zmiany stosunku prawnego – czyli działanie z intencją powstania zamierzonych skutków prawnych.

Zdolność od wykonywania czynności prawnych jest wartością stopniowalną i zależną głównie od wieku danej osoby. Wyróżnia się pełną zdolność do czynności prawnych (mają ją osoby fizyczne pełnoletnie i wszystkie osoby prawne), ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby powyżej 13 roku życia, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, a także osoby częściowo ubezwłasnowolnione) i ubezwłasnowolnienie – charakterystyczne dla osób poniżej 13 roku życia oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych na mocy procedury prawnej.

Jeśli chodzi o budowę czynności prawnych, to składają się one z 3 głównych elementów. Po pierwsze, są to tzw. elementy przedmiotowo istotne, czyli elementy określające typ danej czynności prawnej i wynikające z niej skutki. Po drugie, są to elementy przedmiotowo nieistotne, które powinny znaleźć się w treści czynności prawnej, ale ich brak nie wpływa na ważność danej czynności. Trzecim elementem czynności prawnej są elementy dodatkowe, istotne podmiotowo....

Podobne wypracowania