Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deficyt budżetowy - co to jest deficyt budżetowy? Definicja, przyczyny i sposoby jego finansowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Deficyt budżetowy to pojęcie, które oznacza przewagę wydatków nad dochodami państwa. Różnica między wydatkami i dochodami musi być wówczas finansowana z różnych środków zewnętrznych, m.in. z kredytów, emisji papierów wartościowych (np. obligacji) czy też podwyższania stóp procentowych.

Deficyt budżetowy może mieć pewien korzystny wpływ na rozwój gospodarki – dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy nie przekroczy on 5% granicy bezpieczeństwa. Większy deficyt może skutkować inflacją i pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, natomiast stosunkowo niewielki deficyt pozwala na elastyczność interwencyjną państwa, np. w okresie recesji gospodarczej.

Jakie są przyczyny deficytu budżetowego? Pierwszą z nich jest na pewno nadmiar wydatków budżetu państwa, który może wynikać z rozmaitych okoliczności, np. konieczność zbrojenia się państwa, przerost administracji i biurokracji finansowanej z pieniędzy publicznych, także wpływ ma tutaj kosztowna obsługa wcześniej zaciągniętych długów. Drugą przyczyną deficytu budżetowego może być obniżenie się dochodu krajowego w wyniku np. światowej recesji, niewielkiej skuteczności poboru podatków itp. Co więcej, deficyt budżetowy może być powiększany...

Podobne wypracowania