Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan klęski żywiołowej - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan klęski żywiołowej to instytucja prawa wewnętrznego, stosowana podczas klęsk żywiołowych. Zgodnie z Konstytucją, „w sytuacjach szczególnego zagrożenia, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej” (art. 228). 

Podejmowane wówczas działania muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i zmierzać do szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. Niemożliwe jest wówczas zmienianie Konstytucji, ordynacji wyborczej, ustawy o wyborze prezydenta i ustaw o stanach klęski nadzwyczajnych. By zapobiec skutkom ewentualnych katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej i aby je usunąć – Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej na okres nie dłuższy niż 30 dni, na terytorium całego państwa lub w jego części. Dla przedłużenia stanu klęski żywiołowej, konieczna jest zgoda Sejmu. 

Szczegółowe prawa dotyczące stanu klęski żywiołowej, określa „Ustawa stanie klęski żywiołowej” z dnia 18 kwietnia 2002 r. Wyróżnia się trzy rodzaje takiego stanu: 

- stan klęski żywiołowej – katastrofa naturalna lub...

Podobne wypracowania