Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stopa bezrobocia - definicja, charakterystyka. Stopa bezrobocia w Polsce

Stopa bezrobocia to procentowy udział osób bezrobotnych w całości siły roboczej w danej populacji. Określa procent pracowników (osób aktywnych ekonomicznie), którzy nie pracują, lecz poszukują pracy. 

Wskaźnik stopy bezrobocia wzrasta wówczas, gdy mamy do czynienia ze spadkiem zatrudnienia, wynikającym np. ze wzrostu okresowych zwolnień. 

Osobę bezrobotną definiuje się następująco: 

- Jako osobę zarejestrowaną zgodnie z prawem jako poszukującą pracy (we właściwym terenowo oddziale Urzędu Pracy);

- Jako osobę, która spełnia szereg warunków: jest pełnoletnia, aktualnie nie pracuje ani nie odbywa tzw. przyuczenia do zawodu, jest zdolna do podjęcia pracy, w czasie ostatnich 6 tygodni poszukiwała aktywnie pracy, nie ukończyła 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) lat, nie pobiera zasiłku chorobowego lub renty, nie posiada gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha lub gospodarstwa specjalistycznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, przeprowadza się okresowe badania stopy bezrobocia. Według pierwszej, oblicza się tzw. stopę bezrobocia rejestrowanego. Taki sposób w Polsce stosuje się najczęściej. Druga zaś determinuje określenie stopy bezrobocia jako stosunku osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym (określonym przez każde państwo odrębnie). Jest to metoda nie całkiem skuteczna, ponieważ liczba osób w wieku produkcyjnym jest zawsze wyższa niż liczba osób aktywnych ekonomicznie, co powoduje zaniżenie statystyk. Mimo tego, sposobem tym posługuje się Międzynarodowa Organizacja Pracy.

W Polsce na koniec każdego miesiąca dane o stopie bezrobocia sporządza Główny Urząd Statystyczny. W końcu lutego 2011 r. osób bezrobotnych w Polsce było 2 151 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 13,2 %, napływ nowych bezrobotnych, którzy się zarejestrowali wyniósł 212,6 tys., 167,4 tys. osób wyłączono z ewidencji, natomiast do Urzędów napłynęło 34,5 tys. ofert pracy. Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,8 % stanowili mieszkańcy wsi. Najwyższa stopa bezrobocia została zanotowana w województwie warmińsko-mazurskim (21,5 %), a najniższa w województwach mazowieckim i wielkopolskim (po 10 %). 

Podobne wypracowania do Stopa bezrobocia - definicja, charakterystyka. Stopa bezrobocia w Polsce