Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stopa bezrobocia - definicja, charakterystyka. Stopa bezrobocia w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stopa bezrobocia to procentowy udział osób bezrobotnych w całości siły roboczej w danej populacji. Określa procent pracowników (osób aktywnych ekonomicznie), którzy nie pracują, lecz poszukują pracy. 

Wskaźnik stopy bezrobocia wzrasta wówczas, gdy mamy do czynienia ze spadkiem zatrudnienia, wynikającym np. ze wzrostu okresowych zwolnień. 

Osobę bezrobotną definiuje się następująco: 

- Jako osobę zarejestrowaną zgodnie z prawem jako poszukującą pracy (we właściwym terenowo oddziale Urzędu Pracy);

- Jako osobę, która spełnia szereg warunków: jest pełnoletnia, aktualnie nie pracuje ani nie odbywa tzw. przyuczenia do zawodu, jest zdolna do podjęcia pracy, w czasie ostatnich 6 tygodni poszukiwała aktywnie pracy, nie ukończyła 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) lat, nie pobiera zasiłku chorobowego lub renty, nie posiada gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha lub gospodarstwa specjalistycznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, przeprowadza się okresowe badania stopy bezrobocia. Według pierwszej, oblicza się tzw. stopę bezrobocia rejestrowanego. Taki sposób w Polsce stosuje się najczęściej. Druga zaś determinuje określenie stopy bezrobocia jako stosunku osób bezrobotnych...

Podobne wypracowania