Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Suwerenność, suweren - definicja, charakterystyka. Suwerenność państwa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Suwerenność to samowładność i całowładność państwa; niezależność władzy państwowej od jakiejkolwiek innej - w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a także od wszelkiej innej władzy wewnątrz państwa. Władza suwerenna obejmuje wszystkich obywateli państwa i ma moc regulowania każdego rodzaju spraw. 

Jest to historycznie wytworzona na pewnym szczeblu rozwoju państwa cecha władzy. Podstawowym wyrazem suwerenności jest wyłączność prawodawcza, ponieważ jeśli władza jest faktycznie suwerenna, to tylko ona ma zdolność tworzenia prawa i znoszenia go na danym terytorium. Kto zaś ma taką moc, ten decyduje o wszystkich dziedzinach życia w państwie.

Suwerenność może być natężona w różnym stopniu, dlatego istnieją państwa mniej lub bardziej niepodległe, co zwykle dotyczy zależności od różnych organizacji międzynarodowych czy zjawiska integracji. 

Suwerenne jest państwo, które: posiada zwierzchnią władzę nad terytorium i ludnością; może dobrowolnie nawiązywać stosunki z innymi państwami i być członkiem różnych organizacji międzynarodowych; może bez żadnych ograniczeń samodzielnie kształtować własny ustrój społeczno-gospodarczy i formę państwa.

Jednak nawet duża zależność państwa od otoczenia...

Podobne wypracowania