Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewizjonizm a reformizm - porównanie. Rewizjonizm - reformizm - podobieństwa i różnice

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rewizjonizm (łac. revisio – „ponowne widzenie”) był prądem polityczno-ideologicznym, którego źródła tkwią w niemieckim XIX-wiecznym międzynarodowym ruchu robotniczym. Twórcą teorii rewizjonizmu był przywódca prawego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, Eduard Bernstein (1850–1932). W zbiorze artykułów wydanych pod tytułem: „Problemy socjalizmu” postulował rewizję podstaw marksizmu. Kwestionował zwłaszcza teorię rewolucji społecznej i dyktatury proletariatu. 

Uważał, że rewolucja nie dawała gwarancji powodzenia. Proponował zatem powolny, ale skuteczny rozwój. Kwestionował marksistowskie prognozy społecznego rozwoju. Pragnął zmiany form działania i zaplanowania go w dłuższej perspektywie czasowej. Bernsteinowi chodziło o taką modyfikację, która polegała na połączeniu kapitalizmu z socjalizmem bez użycia rewolucji.

Teoretyczne hasła rewizjonizmu, przekształciły się wkrótce w nowy prąd, reformizm (łac. reformo – „przekształcam”). Strategia polityczna Bernsteina zakładała bowiem udział przedstawicieli klasy robotniczej w życiu parlamentarnym państw kapitalistycznych. Partia miała skupić się przede wszystkim na działalności reformatorskiej, skoncentrować...

Podobne wypracowania